Usługi księgowe:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego
 • prowadzenie ewidencji VAT i sporządzanie deklaracji
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i rocznych zeznań podatkowych
 • opracowanie zasad rachunkowości i planu kont

Usługi kadrowo-płacowe

 • sporządzanie listy płac
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych
 • zakładanie i prowadzenie kartotek pracowniczych
 • pełną obsługę w zakresie ZUS
 • pomoc w organizacji szkoleń BHP
 • sporządzanie raportów dotyczących zatrudnienia i płac na indywidualne potrzeby klienta

Raporty, sprawozdania, analizy

 • sporządzanie sprawozdań dla celów GUS i NBP
 • sporządzanie deklaracji INTRASTAT
 • wypełnianie wniosków kredytowych
 • raportowanie wg indywidualnych potrzeb klienta
 • sporządzanie analiz finansowych
 • pomoc w rejestracji działalności gospodarczej

Reprezentowanie klienta

 • uczestniczenie w kontrolach skarbowych i czynnościach sprawdzających
 • składanie wyjaśnień przed organami państwowymi (US,ZUS)
 • sporządzenie pism, wniosków, uchwał, interpretacji itp.
 • podpisywanie i wysyłanie deklaracji podatkowych

Z naszym Biurem Rachunkowym możesz liczyć na darmową pomoc przy formalnościach związanych z rejestracją nowej firmy!