Wysokość mojego wynagrodzenia każdorazowo ustalam w zależności od niezbędnych kompetencji i wymaganego nakładu pracy. Przygotowuję indywidualną ofertę na podstawie analizy potrzeb Klienta. Poniżej przedstawiam orientacyjne ceny (netto).

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ od 1000 zł miesięcznie
KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW od 200 zł miesięcznie
RYCZAŁT od 180 zł miesięcznie
KADRY I PŁACE od 40 zł miesięcznie za pracownika

Ceny uzależnione są od ilości dokumentów księgowych oraz pracowników.