Wysokość naszego wynagrodzenia każdorazowo ustalamy w zależności od niezbędnych kompetencji i wymaganego nakładu pracy. Przygotowujemy indywidualną ofertę na podstawie analizy potrzeb Klienta. Poniżej przedstawiamy orientacyjne ceny (netto).

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ od 600 zł miesięcznie
KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW od 150 zł miesięcznie
RYCZAŁT od 100 zł miesięcznie
KADRY I PŁACE od 20 zł miesięcznie za pracownika

Nasze ceny uzależnione są od ilości dokumentów księgowych oraz pracowników.